*** De legalisering van (medicinale) cannabis op Aruba, de juiste argumenten

No comments exist

De motie
Onlangs hebben de fracties MEP/POR/RED een motie ingediend ter legalisering van medicinale cannabis op Aruba. De motie is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel en het discriminatie-verbod en het recht van ‘Rastafarians’ om hun geloofsovertuiging vrijelijk te mogen uitoefenen. De motie werd afgewezen.

 

Weinig kans
De issue die ik heb met dit argument is dat het niet bij het grote publiek aanslaat en, daarom geef ik het maar weinig kans.

 

Anders dan het homohuwelijk, dat gegrond wordt op de fundamentele vrijheid van een ieder om zijn of haar levenspartner uit te kiezen, valt het fundamentele recht om wiet te mogen roken lastig te verkopen.

 

De groep die (medicinale) cannabis in het kader van de geloofsovertuiging verbruikt is vrij klein. Bovendien heerst de schijn dat de legalisering van medicinale cannabis slechts een dekmantel is om cannabis recreatief te mogen verbruiken.

 

Op Aruba wordt het verbruik van softdrugs, waaronder cannabis nog altijd als schrijnend negatief en stigmatiserend beleefd. Dit sentiment wordt versterkt door het feit dat justitie de drugswet onverkort toepast, zonder dat rekening gehouden wordt met de globale trend van legalisatie/decriminalisering van cannabis.

 

De morele lat ligt nog (te) hoog en daarom treft het argument dat cannabis niet schadelijk zou zijn ook geen doel. Er dient naar effectievere argumenten te worden gezocht.

 

Het gelijkheidsbeginsel/discriminatie-argument kan beter plaats vrij maken voor een beroep op de globale trend en de kostenbesparingen en de te behalen winsten die gepaard gaan met de legalisering van (medicinale) cannabis.

 

Wereldwijde legalisering/decriminalisering van (medicinale) cannabis
Op wereldniveau volgt de legalisering en/of decriminalisering van cannabis een onmiskenbare trend.
Intussen hebben dertig Staten in de VS softdrugs gelegaliseerd (o.a. Colorado, Californie, Oregon, Washington, Alaska), of gedecriminaliseerd (o.a. New York, Missouri, Minnesota).

 

Op wereldniveau is (medicinale) cannabis gelegaliseerd / gedecriminaliseerd / gedoogd in (o.a.) Argentinie, Australie, Belgie, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Kroatie, Tsechje, Denemarken, Griekenland, India, Israel, Italie, Jamaica, Luxemburg, Macedonie, Malta, Mexico, Nederland, Noorwegen, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Slovenie, Spanje, Zwitserland, Turkije, Ukraine, Uruguay, US Virgin Islands, Zambia, Zimbabwe.

 

Het is een kwestie van tijd totdat Aruba (medicinale) cannabis zal moeten decriminaliseren of legaliseren. Dan beter vroeg dan laat.

 

Voorkoming/bestrijding cannabis kost geld
De bestrijding van de illegale produktie, verkoop en import van cannabis kost veel geld. Jaarlijks wordt de handhaving van het cannabisverbod wereldwijd op 42 miljard Amerikaanse dollars geschat (www.zamnesia.nl). Dit geld kan beter elders in gestoken worden (de cijfers voor Aruba zijn niet voorhanden).

 

Opbrengsten
Het legaliseren van (medicinale) cannabis draagt een groot winstpotentieel. De jaarlijkse wereldomzet wordt geschat op 100 miljard Amerikaanse dollars. Voor Aruba geldt dat de omzetten ten goede zouden komen aan de Arubaanse economie. Omdat de handel in cannabis legaal plaatsvindt wordt het bovendien eenvoudiger om de opbrengsten in de belastingsfeer te betrekken.
Om een beeld te geven van wat Aruba zou kunnen verwachten. Sedert de legalisatie van cannabis in Colorado bedraagt de belastingopbrengst in dat marktsegment twee keer zoveel als bij alcohol het geval is. Washington kende ook een sterke toename in belastinginkomsten. In Canada, waar het recreatieve verbruik van cannabis nog dit jaar zal worden gelegaliseerd, wordt een substantiele stijging in belastingopbrengsten verwacht (www.medium.com, The Economic and Social Benefits of Taxing Marijuana).

Leave a Reply

Your email address will not be published.